Phát Hiện Bị Đổ Vỏ, Làm Sao Để Từ Chối Nhận Con? #shorts | LuatVietnam

admin
By admin 2 Min Read

Một phút hiểu luật. phát hiện bị đổ vỏ Làm sao để từ chối. nhận con mới đây tôi phát hiện ra con. gái đầu lòng của vợ chồng tôi thực chất. không phải là con của tôi bây giờ tôi. phải làm thế nào để từ chối nhận con. theo điều 88 luật hôn nhân và gia đì

Một phút hiểu luật. phát hiện bị đổ vỏ Làm sao để từ chối. nhận con mới đây tôi phát hiện ra con. gái đầu lòng của vợ chồng tôi thực chất. không phải là con của tôi bây giờ tôi. phải làm thế nào để từ chối nhận con. theo điều 88 luật hôn nhân và gia đình. con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân đương. nhiên là con chung của hai vợ chồng. trường hợp cha mẹ không thừa nhận con. thì phải có chứng cứ và phải được tòa án. xác định do đó Nếu phát hiện con gái. không phải con ruột của bạn mà không. muốn thừa nhận người con đó bạn có thể. gửi yêu cầu đến tòa án và cung cấp chứng. cứ để toán xác nhận người con đó không. phải con chung của hai vợ chồng khi đó. bạn phải cung cấp được bằng chứng cho. thấy người con gái không phải con của. mình đường bằng chứng sẽ là báo cáo xét. nghiệm ADN của hai cha con đăng ký Kênh. để hiểu thêm về pháp luật Việt Nam.

https://www.youtube.com/shorts/gbtysVT0g3k

Xem tại https://youtu.be/gbtysVT0g3kMột phút hiểu luật. phát hiện bị đổ vỏ Làm sao để từ chối. nhận con mới đây tôi phát hiện ra con. gái đầu lòng của vợ chồng tôi thực chất. không phải là con của tôi bây giờ tôi. phải làm thế nào để từ chối nhận con. theo điều 88 luật hôn nhân và gia đì

Share This Article
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *