Kiếp sau bạn có làm đàn ông không?

admin
By admin 2 Min Read

Ừ Nếu có kiếp sau bạn có làm đàn ông. không Mình không làm đàn ông khổ lắm Nếu. có kiếp sau mình vẫn sẽ chọn được làm. đàn ông mình nghĩ rằng đàn ông thì lại. sướng hơn nhiều về mặt sinh học đi người. sinh ra vốn đã có được thể chất tốt hơn. phụ nữ ra

Ừ Nếu có kiếp sau bạn có làm đàn ông. không Mình không làm đàn ông khổ lắm Nếu. có kiếp sau mình vẫn sẽ chọn được làm. đàn ông mình nghĩ rằng đàn ông thì lại. sướng hơn nhiều về mặt sinh học đi người. sinh ra vốn đã có được thể chất tốt hơn. phụ nữ ra đường thì ít ở cái này cái kia. đã vậy lại con không bị định kỳ và mỗi. tháng không phải mang thai trở lại cũng. không trải qua nỗi đau trong quá trình. sinh con là đàn ông thường thì cũng. không phải lo việc nhà ấy lại có thể mãi. nữa thì cũng không hết được cái sướng. của đàn ông hơn phụ nữ là phải nói về. cái khổ của đàn ông đương nhiên là có. rồi cái khó là vừa sinh ra đã không có. sẵn vốn cả năng vệ sinh tồn khả năng. kinh tế xã hội khả năng kiểm soát nhanh. hơn khó nhất và cũng dễ tự thứ nhất cũng. từ cái giai đoạn này đó cái ông nhưng mà. nhìn dung thì vẫn không khổ mà chị em.

https://www.youtube.com/shorts/UUxhIh0wldE

Xem tại https://youtu.be/UUxhIh0wldEỪ Nếu có kiếp sau bạn có làm đàn ông. không Mình không làm đàn ông khổ lắm Nếu. có kiếp sau mình vẫn sẽ chọn được làm. đàn ông mình nghĩ rằng đàn ông thì lại. sướng hơn nhiều về mặt sinh học đi người. sinh ra vốn đã có được thể chất tốt hơn. phụ nữ ra

Share This Article
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *