3 đồ uống mọi đàn ông nên biết khi đi quán bar | Nhập môn Bar Pub | Ep3

admin
By admin 2 Min Read

Giới thiệu. Hey mấy bạn, 3 ly này á là mỗi đàn ông nên biết. Long island iced tea. . Khi mà bạn là muốn đi nhậu, đi quậy á là nên đặt Long Island Iced Tea. Tại sao? . Nó thứ nhất cực kì dễ uống tại nó ngọt . Cái thứ 2 á là nó có rất nhiều cồn. Ý là bạn

Giới thiệu. Hey mấy bạn, 3 ly này á là mỗi đàn ông nên biết. Long island iced tea. . Khi mà bạn là muốn đi nhậu, đi quậy á là nên đặt Long Island Iced Tea. Tại sao? . Nó thứ nhất cực kì dễ uống tại nó ngọt . Cái thứ 2 á là nó có rất nhiều cồn. Ý là bạn tiết kiệm được tiền. Nhưng mà làm ơn chú ý không có uống nhanh quá. Ví dụ là uống trước, sau đó chờ 15 phút, uống tiếp. Okay, Whiskey Sour là thuộc loại Classic Cocktail. Là thiệt classic cocktail luôn. Khi mà bạn đi đến một quán bar, order nó, thiệt là không có bao giờ mắc sai lầm. Negroni, bản thân anh á là thích Negroni nhất. My favourite cocktail luôn. Anh nghĩ là khi mà em đi quán bar em đặt Negroni á. là người bartender hiểu được liền là em có knowledge về cocktail rồi. là bartender sẽ tôn trọng em. và khi mà em đi quán bar đặt Negroni là không có ai đánh giá em.

https://www.youtube.com/watch?v=qgIAt4GqC20

Xem tại https://youtu.be/qgIAt4GqC20Giới thiệu. Hey mấy bạn, 3 ly này á là mỗi đàn ông nên biết. Long island iced tea. . Khi mà bạn là muốn đi nhậu, đi quậy á là nên đặt Long Island Iced Tea. Tại sao? . Nó thứ nhất cực kì dễ uống tại nó ngọt . Cái thứ 2 á là nó có rất nhiều cồn. Ý là bạn

Share This Article
Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *